• #PrzygodaKolorowejSkarpetki

    • Uczniowie klasy 1a biorą udział w projekcie „Przygoda kolorowej skarpetki”.  Zobaczcie jak spędziły ten dzień. 

    • Prace uczniów z klas 5 wykonane na lekcjach techniki

    • DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE #SkarpetkoweWyzwanie

    • Dziś, 21 marca, jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Tego dnia zakładamy dwie różne skarpetki.  Jest to znak uznania dla ludzkiej unikalności oraz solidarności i wsparcie dla osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. Uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi najbliższymi podjęli #SkarpetkoweWyzwanie. Naszym cele jest szerzenie świadomości, że indywidualność ludzka czyni ten świat pięknym, bardziej kolorowym, interesującym i inspirującym.

     Zachęcamy do kontynuowania wyzwania i umieszczania w mediach spoełcznościowych swoich zdjęć w róznych skarpetkach oznaczając hashtagiem #SkarpetkoweWyzwanie.

    • "ZOSTAŃ W DOMU - ZOSTAŃ W DOMU "

    • Pierwszy tydzień wyzwania   " Sport i Zdrowe Odżywianie "   za nami .

     A to relacja z domów naszych uczennic jak wdrażają w codzienne życie zdrowe nawyki ,których nauczyły się w naszej szkole .

    • Poradnik dla rodziców "Jak wspierać i motywować dzieci do nauki w domu? "

    • Rodzicu, możesz zmotywować swoje dziecko do nauki

     i pomóc w efektywnym uczeniu się w domu!

      

     1.Spraw, by dziecko uwierzyło we własne siły i możliwości.

      

     • Doceniaj wysiłek, wkład pracy, wytrwałość w działaniu,  a nie tylko efekty.
     • Chwal dziecko nie tylko za dobre oceny, ale nawet za najdrobniejsze osiągnięcia.
     • Wspólnie z dzieckiem przyklej w widocznym miejscu kartkę z tytułem „Co już umiem?”
     • Unikaj porównywania z rodzeństwem oraz innymi uczniami.
     • Przekonuj, że porażki zdarzają się każdemu i nie należy się poddawać. Nie wyśmiewaj niepowodzeń.
     • W przypadku doświadczenia przez dziecko porażki, nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało. Nazwij jego uczucia (np. widzę, że jest Ci bardzo smutno z tego powodu, widzę, że jesteś rozczarowany i zniechęcony przez złą ocenę).

     2.  Naucz dziecko samodzielności i odpowiedzialności za szkolne obowiązki.

      

     • Powstrzymaj się od nadmiernej ingerencji. Brak samodzielności utrudnia naukę, nie pozwala dziecku wierzyć we własne siły.
     • Pomoc nie powinna sprowadzać się do robienia za dziecko.
     • Rozmawiaj  z dzieckiem jak najwięcej, wysłuchuj je uważnie, okaż zrozumienie, nie bagatelizuj jego problemów, interesuj się jego sprawami.
     • Jeśli jesteś zmęczony bądź  nie masz akurat czasu nie mów ,,daj mi spokój, radź sobie sam”. Zaproponuj, aby zajęło się czymś innym. Zapewnij, że poświęcisz mu czas później.
     • Wspieraj, ale nie wyręczaj. Udzielaj pomocy, gdy sobie nie radzi; w razie potrzeby udzielaj wskazówek naprowadzających, tłumacz.
     • Sukcesywnie i  dyskretnie kontroluj postępy dziecka w nauce.

      

     3.  Stwórz dziecku  odpowiednie miejsce i ,,klimat” do nauki.

      

     • Zapewnij dziecku własne i stałe miejsce pracy, przewietrzone, oddalone od hałasów, uporządkowane.
     • Wyeliminuj zbędne bodźce wzrokowe i słuchowe. Pokaż dziecku, że skupiona uwaga 
      i koncentracja na zadaniu pomaga szybciej zapamiętywać.
     • Pamiętaj, że ogromne znaczenie ma atmosfera panująca w rodzinie. Unikaj atmosfery napięcia. Naukę utrudniają: strach, lęk, konflikty i kłótnie.
     • Akceptacja i bezpieczeństwo są ważnymi czynnikami  efektywnej nauki. Jeśli dziecko będzie miało spokój, równowagę emocjonalną oraz wsparcie, chętniej będzie pracować, a jego szkolne zmagania staną się łatwiejsze.

      4.  Sprawdź, czy dziecko stosuje podstawowe zasady uczenia się.

      

     • Ucz dziecko systematyczności. Nawet jeśli nie radzi sobie z czymś, jest słabsze, systematyczną pracą może to nadrobić.
     • Przypomnij dziecku, że  uczymy się od ogółu do szczegółu. Najlepiej zapamiętujemy początek i koniec tego, czego się uczymy. Większej uwagi i skupienia będzie zatem wymagało przyswajanie informacji zawartych w środkowej części materiału.
     • Zachęcaj dziecko, aby uczyło się nowych zagadnień.
     • Uświadom dziecku, jak ważne jest uczenie się przez zrozumienie. Najpierw należy zrozumieć, potem zapamiętać.
     • Zwróć uwagę, by dziecko podczas nauki angażowało jak największą ilość zmysłów.
     • Zachęcaj do nauki poprzez przygotowywanie gier, zabaw, quizów.

      

     5.  Zadbaj o odpoczynek dziecka podczas długotrwałej nauki.

      

     • Naucz dziecko wyznaczać czas pracy i czas odpoczynku.
     • Zachęcaj dziecko do ćwiczeń ruchowych, które pobudzają i ,,odświeżają’’ umysł.

     6.  Zadbaj o rozwijanie dziecięcych zainteresowań.

      

     • Zadbaj o to, aby Twoje dziecko miało możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności.
     • Naucz korzystania z różnych źródeł informacji np. gier dydaktycznych, czasopism, słowników, encyklopedii, nowych technologii informacyjnych.
     • Pierwszym krokiem, aby zachęcić dziecko do nauki  jest zachęcenie do czytania. Dziecko, które od najmłodszych lat czyta dla przyjemności z mniejszym oporem sięgnie po podręczniki szkolne.
     • Zachęcaj do nauki poprzez zabawę – zgadywanki, krzyżówki, ciekawostki,  zabawy logiczne  mogą być dobrym początkiem do rozwijania zainteresowań.
     • Oglądaj z dzieckiem ciekawe programy w TV, rozmawiajcie o nich.
     • Często zwracaj uwagę dziecka na to, że wiedza przydaje się w codziennym życiu. Podkreślaj praktyczne korzyści płynące ze zdobywania wiedzy (podawaj konkretne przykłady).

     7.  Współpracuj z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

      

      

    • Warsztaty w bibliotece miejskiej w ramach projektu ,,Magia czytania''

    • Uczniowie klasy 5b uczestniczyli w warsztatach, gdzie mogli poznać cyfrowe szaleństwo czytania poprzez Book Tube. Dowiedzieli sie dlaczego ludzie nie czytają książek, mogli wyrazić swoją opinię oraz nawiązać współpracę z bilbioteką. Poznali zasady korzystania z zasobów bibliotecznych (w biliotekach szkolnych, publicznych i on-line).

    • ZACZYTANA DWÓJKA

    • Biblioteka szkolna zaprasza Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do udziału w szkolnej akcji ZACZYTANA DWÓJKA

    • ZUS dla rodziców – gotowy druk oświadczenia, linie tematyczne, pytania i odpowiedzi

    • ZUS dla rodziców – gotowy druk oświadczenia, linie tematyczne, pytania  i odpowiedzi  
      
     Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola - szkoły? 
      
     Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym.  Są na przykład pracownikami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, zleceniobiorcami. 
      
     Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni? Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. 
      
     Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców? Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. Przykład Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r. 
      
     Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek pracodawcy np.: pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzeby wniosek Z-15A. 
      
     Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ? Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę. 
      
     Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku? Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS. 
      
     Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku? W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata. 
      
     Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego? 
     2 / 2 
     Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 
      
     Kto finansuje zasiłek? Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozliczasz ZUS. 
      
     W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS  (tel. 22 560 16 00) uruchomiliśmy specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji na temat 
      
     1. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 9 - zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji. 2. ulgi i umorzenia oraz zawieszenia działalności - po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie  z konsultantem, a następnie 7 - ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności. 3. w innych sprawach - tak jak dotychczas – po wybraniu 0 (połączenie  z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy: 1 - Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA, 2 - Renty i emerytury, 3 – Zasiłki, 4 - Informacje dla ubezpieczonych, 5 - Informacje dla płatników. 
      
      
       Sebastian Szczurek  Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS  województwa opolskiego 
      
      

    • Mistrzostwa Szkół Podstawowych Dziewcząt w SZACHACH

    • WARSZTATY SZYCIA w kl. I e

    • ...samodzielnie wykonaliśmy poduszki...

    • Dzień Języka Ojczystego

    •  Łamańce językowe, literowanie - a przede wszystkim dobra zabawa podczas udziału klasy 6F w obchodach Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole.

    • Kodowanie

    • Wolno, szybciej i najszybciej... 👣👣

     Taką drogą poruszał się ozobot poszukujący zwiastunów wiosny w klasie 1d.🦋🐞🌳🌷🌤

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.