• Edukacja wczesnoszkolna

      • Edukacja wczesnoszkolna obejmuje edukację:polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, społeczną, muzyczną, plastyczną, techniczną, informatyczną oraz wychowanie- fizyczne. To kształcenie zintegrowane wszystkich wypisanych przedmiotów.

      • brak danych