• Język polski

  • Egzamin ósmoklasisty odbędzie się :

   15.04.2019 r - język polski godz.9.00

   16.04.2019 r.-matematyka godz.9.00

   17.04.2019 r.- język obcy nowożytny godz.9.00

   Egzamin gimnazjalny odbędzie się:

   10.04.2019 r-  Historia i WOS - godz.9.00,  język polski- godz.11

   11.04.2019 r.- przedmioty przyrodnicze - godz. 9.00 , matematyka godz. 11

   12.04.2019 r. - język obcy na poziomie podstawowym godz.9.00, język obcy na poziomie rozszerzonym godz.11.00