• Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

    • przewodnicząca: Kinga Winkowska

     z-ca przewodniczącej: Anna Noculak

     skarbnik: Karolina Kulessa

      

     członkowie: Dominika Balicka, Dominika Habrych, Julia Kowalska, Maciej Oparski, Kinga Rusin, Amelia Solnica, Oliwia Sułkowska       

     Opiekunowie: Magdalena Feldman, Magdalena Rotter, Patrycja Łęgowy