• szkolny Budzik - szkolenia

    • 24.02.2020
     • Kolory osobowości

      Kolory osobowości

    • 10.12.2019
     • Asertywność jako kompetencja zawodowa - warsztaty

      Asertywność jako kompetencja zawodowa - warsztaty

    • 12.11.2019r.
     • Warsztaty TIK w edukacji

      Warsztaty TIK w edukacji

    • 15.06.2019
     • Dress code w edukacji - D.Zaborowska

      Dress code w edukacji - D.Zaborowska

    • 24.03-25.03.2019
     • Nowoczesny Dyrektor Jachranka 2019

      Nowoczesny Dyrektor Jachranka 2019

    • 09.03.2019 r.
     • Szkolenie z Pedagogiki Planu Daltońskiego

      Szkolenie z Pedagogiki Planu Daltońskiego

      "Plan daltoński...

      dostarcza w zwykłym, codziennym życiu szkolnym nieustannych sposobności,dzięki którymuczniowie mogą wyrabiać w sobie poczucie odpowiedzialności,inicjatywę oraz zdolność rozumnego wyboru" Belle Renie

      W sobotnim szkoleniu wzięło udział wielu nauczycieli z naszej szkoły. Spotkanie było źródłem inspiracji do dalszej pracy z naszymi uczniami.

    • 12.02.2019
     • Wciąż w temacie świadomego uczenia się - taksonomia SOLO ( Akademia Belfra )

      Wciąż w temacie świadomego uczenia się - taksonomia SOLO ( Akademia Belfra )

    • 08.12.2018 r.
     • Szkolenie dla Kadry Pedagogicznej pt. Myślografia - myślenie wizualne w edukacji

      Szkolenie dla Kadry Pedagogicznej pt. Myślografia - myślenie wizualne w edukacji

    • 28.11.2018 r.
     • Zadania domowe inaczej

      Zadania domowe inaczej

      Debata na temat zadań domowych w ramach Klubu Budzącej się Szkoły.

    • 15.11.2018 r.
     • Udział w szkoleniu pt. Escape Room w edukacji cz.2.

      Udział w szkoleniu pt. Escape Room w edukacji cz.2.

    • 29.10.2018 r.
     • Udział w szkoleniu w Łodzi pt. Escape Room w edukacji cz.1.

      Udział w szkoleniu w Łodzi pt. Escape Room w edukacji cz.1.

    • 04.10.2018 r.
     • Uczestnictwo w warsztatach pt. FitWychowawca – spotkanie dla liderów

      Uczestnictwo w warsztatach pt. FitWychowawca – spotkanie dla liderów

    • 29.09.2018 r.
     • Udział w konferencji w Łodzi pt. Razem zmieniamy edukację

      Udział w konferencji w Łodzi pt. Razem zmieniamy edukację

    • 25.08.2018 r.
     • Uczestniczenie w Akademii Przywództwa Edukacyjnego w Pleszewie

      Uczestniczenie w Akademii Przywództwa Edukacyjnego w Pleszewie

    • 12.04.2018 r.
     • Warsztaty w szkole No Bell w Konstancinie-Jeziornie pt. Uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych.

      Warsztaty w szkole No Bell w Konstancinie-Jeziornie pt. Uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych.

    • 21.10.2017 r.
     • Udział w szkoleniu organizowanym przez FCEDU pt. 7 nawyków szczęśliwego człowieka

      Udział w szkoleniu organizowanym przez FCEDU pt. 7 nawyków szczęśliwego człowieka

    • 04.10.2016 r.
     • Konferencja w Łodzi Budzącej się Szkoły pt. Od kultury nauczania do kultury uczenia się

      Konferencja w Łodzi Budzącej się Szkoły pt. Od kultury nauczania do kultury uczenia się