• Algorytmy - programowanie.

     • Algorytm – uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności w skonczonej liczbie kroków.

      Język programowania - specjalny język służącydo pisania programów komputerowych. Jest on zbiorem określonych instrukcjii zasad składni.

      Program komputerowy (kod źródłowy) - ciąg insttrukcji języka programowania, realizujący algorytm.

      Algorytm z warunkami - algorytm zawierający sytuacje warunkowe. Aby w języku programowania napisać program realizujący algorytm z warunkami, stosujemy instrukcję warunkową.

      Iteracja - polega na powtarzaniu tej samej operacji (ciągu operacji). Iterację implementujemy (zapisujemy w kodzie źródłowym), stosując tzw. pętlę. Z pętlą mamy do czynienia, gdy w pewnym kroku algorytmu wracamy do jednego z wcześniejszych kroków, co powoduje, że kroki te mogą zostać wykonane wiele razy.

      Algorytm iteracyjny - algorytm zawierający powtarzanie poleceń. Aby w języku programowania napisać program realizujący algorytm iteracyjny, stosujemy instrukcje iteracyjne.

      Zmienna - w programie komputerowym to nazwana część pamięci operacyjnej komputera (RAM) o unikatowym adresie. W każdym języku programowania jest określony sposób korzystania ze zmiennych, w tym nadawania im wartości. W niektórych językach programowania musimy określić nie tylko nazwę zmiennej, ale i jej typ.

      Typ zmiennej - wyznacza zbiór wartości, które może ona przyjmować (np. liczby całkowite, liczby rzeczywiste).

   • Algorytm Euklide w wersji z odejmowaniem - Scratch.