• Projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019:

     • Techniki skutecznego zapamiętywania

     • Zajęcia dodatkowe dla uczniów i rodziców
      Prowadzący: Joanna Hoffmann, Angelika Zielińska

     • Nasze finanse - korelacja międzyprzedmiotowa

     • Prowadzący: Regina Hadryś, Anna Maruska

     • Koduję, uczę i bawię się - z programowaniem na ty

     • Prowadzący: Jolanta Białas

      Na zajęciach komputerowych dzieci uczyć się będą kodowania z wykorzystaniem programów: Scratch i Baltie. Będziemy również wykorzystywać gry planszowe, tworzyć rytmy, kody, rozwiązywać szyfry oraz bawić się obrazując kolejne etapy ruchu wg ustalonego schematu. Te wszystkie działania mają na celu wprowadzenie w tajniki podstaw tworzenia programów komputerowych.

     • Potrafię liczyć

     • Zajęcia matematyczne dla uczniów klas pierwszych.

      Prowadząca: Renata Zielińska


       Celem zajęć  jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów poprzez wprowadzenie do edukacji matematycznej gier, kart, klocków, plansz, ćwiczeń ruchowych, kodowania. Na zajęciach uczniowie próbują rozwiązywać pojawiające się problemy matematyczne w pracy indywidualnej i grupowej, w tempie dostosowanym do własnych umiejętności, uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu.

     • Skoncentrowany żak

     • Zajęcia z uczniami klas czwartych i piątych
      Prowadzący: Hanna Kosińska - psycholog szkolny

       

      Projekt  ,,Skoncentrowany żak” skierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych. Ma on na celu rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi, by uczniowie mogli lepiej funkcjonować w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

        

     • Mali matematycy 

     •  Prowadząca:Bożena Piekiełek kl.III a

      Projekt  „Mali matematycy” realizowany w klasie III a ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości

      i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu
      i działaniu, rozwijanie zdolności i zainteresowań.Preferowanym sposobem pracy na spotkaniach  jest czynnościowe nauczanie matematyki ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących oraz metod  problemowych .  Zajęcia

      w miłej atmosferze udowodniają ,że matematyka nie musi być  smutna i trudna, a może być wesoła i łatwa . 

     • Nowe umiejętności zdobywamy, bo w świecie liter i głosek przebywamy

     • Prowadząca: Anna Buczek Zaremba

      Projekt prowadzony jest w klasie Ic  w roku szkolnym 2018/2019 w czasie wszystkich zajęć edukacyjnych. Obejmuje on poznanie świata głosek i liter poprzez  gry i zabawy, które będą zapobiegać wszelkim dysfunkcjom, dysleksji, dysortografii, dysgrafii itd..  W czasie zajęć rozwijane niezbędnych umiejętności które pozwolą dziecku dobrze funkcjonowac w przyszłości - rozwijanie logicznego myślenia, współdziałania w grupie, kreatywności i inteligencji emocjonalnej dziecka

     • Projekt- Przyroda z klasą 1-3 - z Fundacją Uniwersytet Dzieci.


     • Zajęcia prowadzone będę w klasie II a w ramach edukacji przyrodniczej.
      Prowadząca- Regina Hadryś
     • Rolkujemy

     • Nauka i doskonalenie jazdy na rolkach dla uczniów klas II-V.

      Prowadząca: Anna Gałka

     • "Wielka Liga Czytelników"

     • IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa oraz kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, a także kreowanie mody na czytanie i promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. 

      Koordynator: Zofia Kucharska

     • "Nasze Spotkania"

     • " Nasze spotkania" to nazwa projektu psychoedukacyjnego dla młodzieży, służącego nauce umiejętności psychologicznych - rozumienia siebie, kierowania sobą i porozumiewania się z innymi. Umiejętności te stanowią istotne wyposażenie młodej osoby, chroniące ją przed zaburzeniami psychicznymi, w tym również przed wszelkimi rodzajami uzależnień - w tym sensie projekt realizujący ten program  ma charakter psycho-profilaktyczny. Projekt skierowany jest do uczniów i rodziców  klas piątych, realizowany będzie na spotkaniach z rodzicami, zajęciach grupowych oraz indywidualnych zajęciach dodatkowych uczniów.          Prowadząca - pedagog szkolny Anna Mazurek

     • Weź kurs na wielokulturowość - W kręgu religii monoteistycznych

     • Prowadzący: Barbara Gułowska-Dybek, Marzena Kalinowska

      Cele:

      -  Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat religii monoteistycznych i ich wyznawców

      -  Umiejętność właściwego zachowania się podczas kontaktu z osobą różniącą się pochodzeniem etnicznym, narodowym, rasą, wyznaniem,  odmienną kulturowo.

      -  Budowanie przyjaznego nastawienia do wyznawców innych religii poprzez uwrażliwienie w kwestii imigrantów i ich kultury oraz tematyki wielokulturowości .


     • Mamy pasje, realizujemy je i dzielimy się nimi.

     • Projekt realizowany będzie w klasie VI D w ramach zajęć wychowania fizycznego.

      Prowadząca- Anna Gałka