• Innowacje realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019:

     • Myślę- działam- przeżywam- odkrywam

     •  

      1. Nauczyciel, który  realizuje– Regina Hadryś
      2. Rodzaj :Organizacyjno- metodyczna.
      3. Przedmiot ( obszar ), którego dotyczy innowacja – I etap edukacji.
      4. Czas trwania: cały etap edukacyjny: I-III.
      5. Realizacja w klasie  I a i przez kolejne lata, w czasie zajęć z poszczególnych edukacji, w Klubie gier planszowych, na zajęciach dodatkowych.
      6. Na czym polega nowatorstwo opracowania:

      Myśl przewodnia:

      „Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości.

       Cenną czyni ją,  jej zastosowanie.

       Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to co wiesz.

      Świat odpłaca Ci za to, co robisz.”

                                                                   Gibelin Les

      Uczeń ma być: aktywny- samodzielny-odpowiedzialny- współpracujący w grupie-                        radosny- twórczy.

      Pod względem organizacyjnym: zajęcia są realizowane z wykorzystaniem planu Daltońskiego.

      Pod względem metodycznym: zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod: Kinezjologia Edukacyjna- Dennisona, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 7 nawyków szczęśliwego dziecka, elementy pedagogiki  Marii Montesorii, Metody Dobrego Startu- M. Bogdanowicz, metod E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metod Celestyna Freineta, inteligencji wielorakich wg H. Gardnera, metod aktywizujących np. wizualizacje, afirmacje, mapy mentalne, łańcuchy skojarzeń i innych.

       

      Całość innowacji jest ściśle związana z programem „ Ja i moja szkoła na nowo” autorstwa Jolanty Faliszewskiej. Program bazuje na stymulowaniu rozwoju inteligencji wielorakich wg H. Gardnera. W związku z tym przez kolejne lata  skupiam się na rozwijaniu wszystkich inteligencji, a poprzez realizację różnych projektów  wzmacniam poszczególne inteligencje.

     • English around us - Angielski dookoła nas

     • Prowadzący: Katarzyna Pawlicka
       

      Głównym celem innowacji jest rozwijanie inteligencji językowej oraz zainteresowanie uczniów językiem angielskim i kulturą krajów anglosaskich. Gry i zabawy wprowadzane na zajęciach sprawiają, że poznawanie i przyswajanie słownictwa, prostych struktur gramatycznych odbywa się w sposób atrakcyjny. W procesie nauki języka ważną rolę odgrywają również bajki w języku angielskim.

       

     •      Drama jako metoda               pedagogiczna w edukacji       wczesnoszkolnej dziecka              

     • Prowadzący: Alina Domagała

      Drama jako aktywna metoda pedagogiczna posiada szerokie zastosowanie zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i wychowawczym. Dramę stosuje się jako metodę uzupełniającą, dydaktyczną, wykorzystywaną w prowadzeniu dowolnych zajęć. Uatrakcyjnia przebieg lekcji i pobudza uczniów do aktywności. Jej elementy można również wprowadzić jako ćwiczenia w czasie przerw śródlekcyjnych i wykorzystywać na zajęciach pozalekcyjnych. Drama to metoda wspierająca nauczanie. Rozwija osobowość, doskonali umiejętność komunikacji, wspomaga rozwój emocjonalny i społeczny. Drama pełni funkcje terapeutyczne, bawi i uczy. Przede wszystkim ośmiela ucznia i przyspiesza jego rozwój na wielu płaszczyznach.