• Nasi młodzi matematycy znów na szczycie!

    • Cieszymy się, że tak dużo uczniów naszej szkoły zajęło tak wysokie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT. Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i życzymy dalszych sukcesów:))

     Nauczyciele matematyki.

    • Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

    •  

     1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

     https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

     1. Co musisz wiedzieć o koronawirusie

     https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

     1. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

     - bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

     - zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

     - NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

     - NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

      

     1. Ważne telefony:
     • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

     Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu

     Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach

     Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku

     Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

     Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach

     Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Namysłowie

     Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

     Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oleśnie

     Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

     Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Prudniku

     Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

     • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

     Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

     • Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)

     800 -190- 590

     1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl
     2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:
     • ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100
     • ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800
    • Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

    • W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

     Co musisz wiedzieć o koronawirusie

     Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

     • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

     lub

     • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

     Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to

     przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

     Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

     b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

     • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

     lub

     • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

     Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to

     to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

      

     Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

     Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      

     Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach półkuli północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

    • 1b

    • Dnia 28.02.2020 uczniowie klasy 1 b wybrali się do Bąkowa na warsztaty kulinarne. W czasie warsztatów poznaliśmy tajniki dobrej kuchni od środka. Wiemy już czym zajmuje się kucharz oraz poznaliśmy sekret wykonania idealnego ciasta drożdżowego pod pizzęKażdy uczestnik wykonał swoją własną pizzę od podstaw . Bardzo smakowała wszystkim przygotowana własnoręcznie pizza. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz molekularny Szefa Kuchni i degustacja deserów lodowych na bazie ciekłego azotu. Wszyscy byli zachwyceni wycieczką.

    • Co musisz wiedzieć o koronawirusie

    • Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

     Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

     Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

     lub

     • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

     Czym jest koronawirus?

     Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

     Jak często występują objawy?

     Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

     Kto jest najbardziej narażony?

     Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

     Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

     Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

     Dowiedz się więcej o koronawirusie

      

     ZALECENIA

     Często myj ręce

     Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
     Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

     Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

     Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
     Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

     Zachowaj bezpieczną odległość

     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
     Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

      

      

     Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

     Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

     Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

     Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
     Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

     Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

     Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

     Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

     Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
     – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
     lub
     – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

     Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

     Maseczki

     Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

     Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

     Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

     Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

    • Innowacja- " Małe zuchy poznają świat i rozwijają swoje zainteresowania- wzbogacanie zajęć metodyką zuchową"

    • Uczniowie klasy 1 d aktywnie uczestniczą w zabawach tematycznych, wzbogacają wiedzę o otaczającym świecie i uczą się poprzez działanie. Pierwszoklasiści wiedzą już, że książka to przyjaciel człowieka i potrafią wymienić zalety czytania. Zanim zostali pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej musieli wykonać kilka zadań: przeczytać wybraną książkę, wykonać plakat, przygotować przebranie i nauczyć się opowiadać tak, żeby zareklamować przeczytaną książkę kolegom i koleżankom, oczywiście nie zdradzając  zakończenia. Pracując w grupach rozwiązywały quiz, układały historyjki obrazkowe, puzzle oraz odgadywały tytuły znanych baśni podczas zabawy w "Kalambury". Dzieci spisały się na medal. W nagrodę zostały pasowane na czytelnika biblioteki szkolnej. Na koniec wypożyczyły książki, bo czytania nadszedł czas...

    • Projekt edukacyjny - Piszemy listy.

    • Otrzymaliśmy kolejny list od naszej zaprzyjaźnionej klasy IIIc z Poznania. Tym razem przysłali nam zakładki, które sami wykonali. Był też wspólny list. My przesłaliśmy im listę naszych ulubionych książek oraz kilkadziesiąt propozycji- ilustracji książek, które zachęcają do czytania. W ramach Klubu poczytaj Bratkowi, mamy dużo ciekawych propozycji literackich. W klasie III a lubimy czytać i chcemy zachęcić naszych znajomych do czytania.

    • III Klasowy MAM TALENT

    • Uczniowie klasy III a kończąc semestr zawsze pokazują swoje dodatkowe talenty. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który jest na szkolnym Fb.

    • ALFIK MATEMATYCZNY

    • Gratuluję moim uczniom wysokich wyników w konkursie matematycznym oraz wszystkim, którzy brali w nim udział. Pozdrawiam Danuta Jeziorowska.

    • Mini mini piłka siatkowa czyli zajęcia otwarte dla wspaniałych przedszkolaków

    • Nowoczesna lekcja JĘZYKA POLSKIEGO

    • Klas 5 g uczestaniczyła w spektaklu "W drodze na Olimp czyli Mity i Legendy Greckie " który wystwainy był w Kluczborskim Kinie Bajak . 

    • I półrocze 2019/2020 – klasa 6d

    • Kreatywne myślenie, kreatywne pisanie – zajęcia czytelnicze    

     Program rozwoju osobistego „7 nawyków skutecznego i szczęśliwego ucznia”

     Warsztaty w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej

     Mikołajki w pizzerii

     Jarmark Bożonarodzeniowy

     Wigilia klasowa

    • Klasa 5 e- I półrocze 2019/2020

    • Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej ,, Kreatywne myślenie, kreatywne czytanie''

     Warsztaty w Bibliotece Pedagogicznej ,, Jestem nastolatkiem..''

     Dzień Chłopaka

     Jarmark Bożonarodzeniowy

     Klasowa Wigila

     Warsztaty w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej

    • Klasa 5 e- I półrocze 2019/2020

    • Narodowe Czytanie Nowel - kl.5e w Bibliotece Pedagogicznej

    • Realizacja projektu lego w klasach 1-3

    • Tematem zajęć był "Mój dom marzeń". Uczniowie jak zawsze wykazali się dużą kreatywnością i zbudowali wiele ciekawych domów. Każdy z nich miał wiele detali, o których uczniowie opowiadali innym uczestnikom projektu.

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.