• Nagłówek

     • Projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2019 / 2020:

       

      Projekt edukacyjno - eksperymentalny                         Taniec OzoBotów

             W projekcie biorą udział  uczniowie klasy IIb 

      Na zajęciach to OzoBot wcieli się w rolę tancerza, a kody w postaci sekwencji kolorów w figury taneczne do wybranego tańca klasycznego, towarzyskiego, ludowego, nowoczesnego, hip-hop itp. Trasa robota wkomponowana będzie w prostokąt i nie tylko, eksperymentalnie, co pozwoli w łatwy sposób stworzyć pętlę „zawsze” i obserwować taniec składający się z zygzaków, obrotów, rotacji i zmiennego tempa ruchu tworzącego choreografię dla OzoBotów

      Cele projektu: Utrwalenie znajomości kodów przedstawionych w postaci sekwencji kolorów. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności u uczniów. Rozwijanie umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe i wręcz eksperymentalne podejście do stawianych problemów. Tworzenie poleceń lub sekwencji poleceń dla określonego planu działania, prowadzące do osiągnięcia celu. Posługiwanie  OzoBotami  przy wykonywaniu zadania. Wymienianie się pomysłami i doświadczeniami.

       

                       Projekt realizowany pod kierunkiem: Aliny Domagały

                                                                                     Iwony Durki

                                                                                                                          

     • Projekt edukacyjny „Lekcje z emocjami”

     • Projekt edukacyjny „Lekcje z emocjami” (prowadzony przez p. Magdalenę Feldman).

      Projektem edukacyjnym w roku szkolnym 2019/2020  zostali objęci uczniowie klasy VIIIc.

      Projekt ma na celu:

       -zintegrować klasę podczas ciekawych lekcji wychowawczych.

      -wykształcić kompetencje społeczne uczniów i rozwinąć ich pewność siebie.

      Celem projektu jest również kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak kreatywność, samoświadomość, elastyczność, współpraca oraz empatia, ponieważ takie zdolności są niezbędne z perspektywy rozwoju dzieci, ich zainteresowań i zdobywania doświadczeń.

       Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:

       - zintegrują się ze sobą,

      - rozwiną kompetencje społeczne,

      - dowiedzą się, jak planować i przeprowadzać projekt,

       - nauczą dzielić się zadaniami w grupie, współpracować i dążyć do wspólnego celu.

     • Projekt ,,Magia czytania''

     • Głównym założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów 

      i promocja biblioteki, jako miejsca rozwijania zainteresowań dzieci. 

      Projekt został stworzony z myślą o zajęciach odbywających się raz w miesiącu w klasie IV B prowadzony przez Panią Justynę Kamińską w godzinach pozalekcyjnych oraz w klasie V B realizowany przez Panią Lucynę Czapaj w trakcie zajęć lekcyjnych.

      Cele projektu:

      - rozbudzenie fantazji i twórczości u dzieci,

      - promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów,

      -    rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do czytania,,

      - pogłębianie wiedzy i uczestniczenie w konkursach,

      - poznanie historii pisma, materiałów pisarskich oraz książki,

      - dokonywanie interpretacji czytanych tekstów i ich opowiadanie,

      - doskonalenie cichego i głośnego czytania,

      - wprowadzenie uczniów w świat literatury ( np. opowiadań, wierszy, bajek, legend)

      - zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi,

      - kształtowania nawyku słuchania i opowiadania, wzbogacanie słownictwa dzieci,

      -    integrowanie grupy przez wspólne zajęcia,

      - przygotowanie inscenizacji wiersza.

      Termin realizacji od października 2019- maja 2020

     • Projekt "Gramy w karty, uczymy się tabliczki mnożenia".

     • Trudności uczniów w zakresie zagadnień matematycznych, są rzeczą powszechną. Rolą nauczyciela jest stwarzanie wielorakich sytuacji kształcących, ułatwiających opanowanie i wykorzystanie określonych umiejętności matematycznych. Sukces mają szanse odnieść te działania, które są dla dziecka atrakcyjne, a więc niewątpliwe są nimi gry i zabawy. Wśród gier, które można wykorzystać do kształtowania umiejętności matematycznych są gry karciane. Projekt dla uczniów klasy IV b oparłam na grach i zabawach z wykorzystaniem Kart Grabowskiego – „Tabliczka mnożenia”. Założeniem projektu jest doskonalenie umiejętności mnożenia liczb w zakresie 100. W czasie różnorodnych gier dzieci nie tylko ćwiczą tabliczkę mnożenia, ale również doskonalą spostrzegawczość i orientację przestrzenną oraz umiejętność współpracy.

      Prowadząca: Magdalena Krzyżowska

     • Projekt „Rozwijanie kreatywności dzieci w świecie klocków LEGO”

     • Projekt skierowany jest do chętnych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej nr 2. Ma na celu rozwinięcie kreatywności, planowania oraz myślenia przestrzennego. Wszystko w formie warsztatów z dużą dozą uśmiechu i kreatywności. Każda osoba jest kreatorem własnej twórczości, którą trzeba tylko rozbudzić.

      Dopasowywanie, układanie, łączenie klocków to świetne ćwiczenie dla rączek i paluszków. Podczas warsztatów zastaną wykorzystane również elementy matematyki takie jak: segregowanie, dodawanie. Ponadto zabawa klockami LEGO wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej, m.in. uczy osiągania celów i radzenia sobie z wyzwaniami. Rozwija również wyobraźnię i umiejętność wyrażania uczuć. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu pod różnymi hasłami tematycznymi i prowadzić je będą: Magdalena Wąsik  oraz Justyna Kamińska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z projektu na głównej stronie.


     • Projekt "Podróże po dziecięcej literaturze"

     • Podróże po dziecięcej literaturze to projekt mający na celu rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród najmłodszych uczniów szkoły. Klasa 1c cyklicznie co dwa tygodnie poznaje wiersz, bajkę lub baśń z klasyki literatury dziecięcej. Poznawane utwory stają się wspaniałym czynnikiem inspirującym do aktywności plastycznej, teatralnej oraz do rozmów o wartościach, które możemy odnaleźć w omawianych bajkach. Książki rozwijają wyobraźnię i kreatywność, a odpowiednio dobrana literatura kształtuje również prawidłowe postawy moralne. Dlatego tak ważne jest, aby szczególnie dzisiaj, w dobie telefonów i komputerów krzewić w najmłodszych miłość do książek.


      Prowadząca: Elżbieta Śmist


     • Projekt czytelniczy „Wkręceni w czytanie”

     • Wkręceni w czytanie” to projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany
      w roku szkolnym 2019/2020 do uczniów klasy II b. 

      Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci, kształtowanie postaw dziecka, wyzwolenie kreatywności i wrażliwości, współpracy w grupie, integracji
      z nauczycielami
      i rodzicami, nie rezygnując z dobrej zabawy.


      Realizatorzy projektu: Iwona Durka, Alina Domagała

     • Projekt edukacyjny "Matematyka i muzyka to umysłu gimnastyka".

     • Projekt prowadzony jest w czasie zajęć edukacyjnych w klasie 2 c w roku szkolnym 2019/2020.

      Głównym założeniem projektu jest osiąganie lepszych efektów uczenia się matematyki, rozwijanie umiejętności rachunkowych, rozwiązywanie zadań tekstowych, a także rozwijanie umiejętności wykorzystania matematyki w praktyce, poprzez korzystanie z zegara, kalendarza, termometru, a wszystko to w oparciu o zabawy muzyczno- ruchowe, które dają wiele radości oraz pozytywnego nastawienia, co sprawia, że matematyka wcale nie musi być nudna.

      Prowadzący: Anna Buczek- Zaremba

                               Magdalena Wąsiak


     • Projekt "Czytam z Klasą"

     • W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe  i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadzony został do klasy 1 b projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

      Prowadząca: Dominika Kubas

     • Projekt "Myślę, doświadczam, koduję"

     • Programowanie pozwala zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne.
      Programowanie pozwala zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne.
      Programowanie pozwala zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne.
      Programowanie pozwala zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne.

      Kodowanie pozwala zrozumieć i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania techniczne. Uczy i dostarcza nowych bodźców i umiejętności, a jednocześnie rozwija młodych ludzi, dając im narzędzie wpływu na otaczający ich świat. Założeniem niniejszego projektu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć dziecko rozwijać będzie podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację i uwagę.  Podczas zajęć dzieci korzystać będa z maty do kodowania oraz ozobotów.

       

      Prowadząca: Aneta Hanisz

     • MAMY PASJE- REALIZUJEMY JE I DZIELIMY SIĘ NIMI

     •      Innowacja w klasie VII D jest odpowiedzią na zaobserwowane liczne zainteresowania sportowe tej grupy a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. 

      Cele szczegółowe: - poprawa  świadomości  uczniów- swobodne posługiwanie się fachowym słownictwem dotyczącym danej dyscypliny sportowej - zachęcanie do zajęć treningowych  - kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych - przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w przyszłości w szeroko pojętej rekreacji ruchowej.                                                                   Uczniowie:

      ü  Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż aktywnie uczestniczą w zajęciach

      ü  Wykorzystują możliwości jakie dają im obiekty sportowe

      ü  Mają możliwość  poznania nowych dyscyplin sportowych

      ü  Uczą się  nowych umiejętności ruchowych 

      Prowadząca: Anna Gałka

     • Projekt edukacyjny: Święta Bożego Narodzenia w Niemczech

     • Adresatami projektu są uczniowie klas Ib, Ic, Id, Ie

      Realizowany w okresie: 01.XII – 20.XII 2019r.

      Cele i zadanie projektu:

      - poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych w Niemczech; 

      - ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia; 

      - wzmacnianie więzi rodzinnych; 

      - kultywowanie tradycji świątecznych w Niemczech; 

      - rozwijanie uzdolnień plastycznych. 

       

      Opracowanie i realizacja: Klaudia Plewnia

       

     • Projekt edukacyjny- Piszemy listy.

     • Czas realizacji: od września 2019 do maja 2020

      Skład zespołu uczniowskiego: Klasa IIIa z PSP nr 2 im. J. Korczaka w Kluczborku i klasa IIIc z SP nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu                 

      Opiekun zespołu, główny koordynator: mgr Regina Hadryś

      Opiekun zespołu klasy IIIc : mgr Magdalena Bogumił z SP nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

      Osoby wspomagające: mgr Joanna Gulka- nauczyciel wspomagający.

      Problem do rozwiązania w projekcie:

      - Czy pisząc listy można się z kimś zaprzyjaźnić?

      - Czy można w ten sposób nauczyć się pisemnych form wypowiedzi?

      Cele projektu:  

      - Uczeń potrafi:

      • zredagować list, opis, opowiadanie, recenzje książki,
      • wykonać samodzielnie kartki świąteczne i zredagować życzenia;
      • potrafi napisać adres nadawcy, adresata;
      • samodzielnie zakupić znaczek,

      - zgromadził bogate słownictwo;

      - poznał historię innego miasta i regionu;

      - uczeń jest świadomy, że człowiek jest istotą społeczną, wywodzącą się z określonej tradycji, miasta i regionu;

       - uczeń potrafi współpracować w grupie,

      - uczeń gromadzi i selekcjonuje informacje,

      - uczeń ma świadomość, iż zdobywana wiedza zdobyta w szkole może być wykorzystana w życiu codziennym.

      -uczeń pisze list z wykorzystaniem programu Word,

      - uczeń korzysta z technologii Tik.

      Produkty końcowe projektu:

      • Umiejętności językowe uczniów pod względem pisemnych form wypowiedzi, opisy, opowiadania, recenzje.
      • Kartki świąteczne.
      • Przewodnik po swoim mieście-  Top 10 danego regionu.
      • Gazetki na korytarzu szkolnym.
      • Prezentacja/ filmiki na stronę szkoły.
      • W czasie trwania projektu systematycznie będą umieszczane informacje o jego przebiegu na szkolnym Fb i stronie szkoły.

       

     • IV i V edycja Programu Uczymy Dzieci Programować

     • Autor programu: Anna Świć
       

      1. Projekt realizowany w klasie III a; od września 2019 – maja 2020.
      2. Główny koordynator : mgr Regina Hadryś
      3. Nauczyciel wspomagający: mgr Joanna Gulka
      4. Instytucja organizująca program EduSense spółka z.o.o .Koordynatorzy programu: Anna Świć, Rafał Mitkowski
      5. Opis programu:

      Cele: Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.

      Korzyści w odniesieniu do uczniów:
      • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
      • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,
      • Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii

       

     • Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas?

     • 1. Projekt realizowany w klasie III a; od września 2019 do maja 2020.

      2. Główny koordynator: mgr Regina Hadryś

      3. Nauczyciel wspomagający: mgr Joanna Gulka  

      4. Instytucja  wspierająca- Fundacja Uniwersytet  Dzieci.

       

      W ramach realizacji projektu:

      •     będziemy  korzystać z gotowych, profesjonalnych materiałów zgodnych z podstawą programową,
      •     rozwijać  kreatywność dzieci,
      •     rozbudzać u uczniów umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia,
      •     nauczać uczniów podstawowych pojęć i działań matematycznych oraz jak powinni wykorzystywać wiedzę matematyczną w codziennym życiu.

      W ramach projektu zrealizuje cykl 8 scenariuszy lekcji: 2 scenariusze kompetencyjne do trenowania ważnych umiejętności (praca w zespole, radzenie sobie z emocjami) i 6 scenariuszy matematycznych, które są połączone ze sobą za pomocą filmu i animacji. Podczas lekcji uczniowie będą oglądali film z udziałem mistrza sportu - Mateusza Kusznierewicza oraz bohaterki (rówieśniczki dzieci). Sportowiec opowie o swoim codziennym życiu, a dziewczynka odnajdzie w tych opowieściach różne wątki matematyczne, które będą pretekstem do wspólnej nauki matematyki.

      Etapy realizacji projektu:

      1. Zajęcia wstępne  na rozgrzewkę:

      2.  Zajęcia kolejne do 20 maja:

     • Projekt: "Na ścieżce wartości - mądre bajki z całego świata".

     • Projekt prowadzony jest  w klasie 2d. Główne cele projektu to:

      - kształtowanie postawy empatycznej i postaw prospołecznych u dzieci, w tym rozwijanie postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku wobec niego i umiejętności prowadzenia dialogu z nim. 

      -  kształtowanie takich wartości i postaw jak: odwaga, szukanie rozwiązań, autorefleksja, otwartość na weryfikację swoich przekonań i zmianę zdania, szacunek dla różnic, szukanie porozumienia, potrzeba niesienia pomocy, odpowiedzialne przywództwo.

      Prowadząca: Katarzyna Pawlicka 

      Instytucja wspierająca: Kulczyk Foundation

     • Projekt edukacyjny "Ortografia na wesoło".

     • Projekt powstał  z myślą o uczniach klasy 2a i będzie trwał od listopada 2019r. do kwietnia 2021r. Projekt zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii oraz łączenie elementów nauki i zabawy.

      Cele:

      - zaznajamianie uczniów z regułami ortograficznymi i właściwym ich stosowaniem,

      - utrwalanie materiału ortograficznego drogą różnych ćwiczeń, gier i zabaw dydaktycznych,

      - kształcenie spostrzegawczości ortograficznej,

      - kształtowanie u uczniów "czujności " ortograficznej.

      Prowadząca: Ewa Strzelczyk


     • "Kluczbork moja mała Ojczyzna"

     • Projekt edukacyjny Kluczbork moja mała Ojczyzna

      będzie realizowany w klasie IIc w II półroczu 2018/2019 i cały rok szkolny 2019/2020.

      Cele projektu:

      • zapoznanie uczniów z historią powstania Kluczborka

      • zabytkami, herbem i flagą miasta

      • poszerzenie wiedzy geograficznej (strony świata,posługiwanie się mapą Polski i mapą miasta)

      • poszerzenie wiedzy przyrodniczej flora i fauna miasta i okolic

      • poznanie miast partnerskich

      • ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie

      • rozwijanie aktywności artystycznej

      Osoby odpowiedzialne:

      - wychowawca klasy Mirosława Pecyna

     • "Język niemiecki oknem na świat"

     • Innowacja prowadzona w klasach 5D i 6A w roku szkolnym 2019/2020.

      Innowacja ma na celu stworzenie dla uczniów naszej szkoły możliwości nauki języka niemieckiego z naciskiem na jej najistotniejszy aspekt, czyli umiejętność sprawnego porozumiewania się, oraz poszerzenie wiedzy uczniów o zagadnienia typu kulturoznawcze dla krajów niemieckojęzycznych. Innowacja prowadzona przy użyciu aplikacji, internetu, smartfonów oraz socialmediów. 

      Prowadzący: Maciej Kiliński


     • PROJEKT: Godziny Wychowawcze ze Światem organizowany przez Polską Akcję Humanitarną.

     • Prowadzony jest przez Danutę Jeziorowską w klasie 4a od września 2019 do maja 2020 na lekcjach wychowawczych. Są to interesujące zajęcia wychowawcze poruszające tematy współczesnego świata. Uczniowie poznają jaki nasz świat jest obecnie, poznają takie wartości jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość, będą  kształtować postawę m.in. empatii.

      Przewidywane efekty zajęć to takie, że uczniowie będą bardziej odpowiedzialni, otwarci, empatyczni. Ewaluacja  zostanie przeprowadzona po zakończeniu projektu; konsultacje i rozmowy z uczniami, wytwory ich prac, podsumowanie w formie pisemnej na podstawie poziomu zadowolenia uczniów.

     • INNOWACJA:   Mistrzowie liczenia.

     • Prowadzona jest przez  Danutę Jeziorowską w klasie 4a od września 2019  do kwietnia 2020.

      Wdrożenie innowacji nastąpi przede wszystkim na lekcjach matematyki, ale również podczas świąt i imprez matematycznych. O pomyśle realizacji innowacji zostaną powiadomieni i zapoznani z nią rodzice uczestników.

      Głównym celem jest umożliwienie uczniom wykazania się umiejętnością prawidłowego liczenia oraz poznanie i umiejętność zastosowania technik sprawnego liczenia  przy  rozwiązywaniu różnorodnych zadań matematycznych.

              Uczniowie zdobędą umiejętność prawidłowego liczenia na czterech działaniach matematycznych. Będą mogli również pochwalić się umiejętnością szybkiego liczenia.

      Rozwiną relacje koleżeńskie, a praca w grupie pomoże we wzajemnej integracji.

     • „ Od polki do hip-hopu"

     • Taniec jest jedną z najstarszych form sztuki i działalności kulturalnej człowieka. Jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji: formą fizycznego i duchowego wyżycia, sposobem zabawy i odprężenia. Ćwiczenia taneczne rozwijają wyobraźnię, wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną, mobilizują do działania, kształcą wrażliwość estetyczną.
      Celem projektu jest zaspokajanie potrzeb ruchowych uczniów oraz rozwijanie szeregu predyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczości, pamięci, koordynacji wzrokowo- ruchowej, szybkiej reakcji, koncentracji uwagi, orientacji w schemacie własnego ciała.
      Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:
      - usprawnią sprawność fizyczną;
      - poznają sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu;
      -rozwiną inwencje twórczą, zdolności naśladowcze odtwórcze i twórcze;
      -wyrobią dodatnie cechy charakteru tj. dyscyplina, umiejętność pracy w grupie;
      -wzmocnią wiarę we własne siły oraz dążenie do osiągania celów;
      -wyrobią estetykę i elegancję ruchu;
      - pokonają własną nieśmiałość, wyzbędą się kompleksów;
      - poznają różne gatunki tańców;
      - opanują choreografie wybranych tańców;
      - będą mieli możliwość występów podczas imprez szkolnych i klasowych.

      Taneczny projekt edukacyjny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 w klasie III b  przez Beatę Strzałkowską.

     • „ Ty też możesz być artystą”

     • Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Poprzez swoją różnorodność poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia oraz na jakość wychowania. Umożliwiają ujawnienie własnych myśli i uczuć, rozwijają u dziecka ekspresję i zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabiają poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudzają zaciekawienie i wrażliwość.
      Celem projektu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych uczniów oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.
      W wyniku realizacji projektu uczniowie:
      - poznają różne techniki plastyczne;
      - wyrabiają nawyk dbałości o estetykę wykonanych prac;
      - zapoznają się z warsztatem artysty;
      - rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie;
      - doskonalą umiejętności manualne;
      - poznają bogactwo materiałów plastycznych i uczą się jak je racjonalnie wykorzystywać;
      - uczą się organizacji warsztatu własnej pracy;
      - podejmują działania plastyczne dla wyrażenia własnych obserwacji i przeżyć;
      - uczą się eksponowania własnych prac i prac wykonanych przez inne osoby;
      - poznają nowe kierunki malarstwa;
      - zapoznają się z twórczością wielkich artystów;
      - przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności na inne dziedziny nauki i życia codziennego.

      Plastyczny projekt edukacyjny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 w klasie III b przez Beatę Strzałkowską.

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.